NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

OBJEDNÁVKA (REZERVACE)

Rezervace prostor k pronájmu se uskutečňuje odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách www.relax-u-prahy.cz a následným mailovým potvrzením objednávky (rezervace) Provozovatelem. Odeslání objednávky (rezervace) je závazné a návštěvník jím souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami, Návštěvním řádem a Zpracováním osobních údajů.

PLATBA

Objednaný pronájem je hrazen hotově při příchodu na recepci před čerpáním objednaného pronájmu prostor.

V případě jakékoli konzumace z minibaru v průběhu pronájmu návštěvník odevzdá při odchodu vyplněný nápojový lístek s uvedeným množstvím na recepci, kde uhradí útratu v hotovosti. Stejně tak zde při odchodu uhradí případné nápoje a pochutiny objednané v průběhu pronájmu prostor.

PRONÁJEM

Ve všech prostorách k pronájmu (Jednička, Dvojka i Trojka), stejně jako v ostatních prostorách (recepce, chodba) je PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ (prostory jsou opatřeny kouřovými čidly s napojením na alarm.

Návštěvníci jsou povinni se v pronajatých prostorách chovat tak, aby nedošlo k žádnému poškození prostor i vybavení, které je součástí pronájmu. V opačném případě mohou být Provozovatel z pronajatých prostor vykázány bez nároku na vrácení částky za pronájem a Provozovatel po nich může žádat či vymáhat vzniklou škodu.

Do pronajatých prostor není dovolen vstup osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými chorobami nebo odpuzujícími kožními parazity či vyrážkami, dále bacilonosičům střevních chorob, osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodin nebo příslušníkům domácnosti, v nichž se vyskytla nakažlivá choroba a kde nemocný není od ostatních izolován, dále osobám zahmyzeným a opilým. V opačném případě může být takovéto osobě zakázán vstup do pronajatých prostor a to bez náhrady.

Jednička

Maximální kapacita prostoru jsou 4 osoby. Kapacita vířivky jsou 4 osoby, kapacita infrasauny jsou 2 osoby.

Návštěvníci jsou povinni se před vstupem do wellness přezout do jednorázových wellness pantofli.

Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny obsluhy a Návodem k obsluze vířivky, zejména těmito body:

  • Před vstupem do vířivky se vždy umyjte mýdlem a osprchujte.
  • Do vířivky je přísný zákaz vnášení jakýchkoli skleněných předmětů, ke konzumaci lze využít pouze speciální plastové sklenice, které obdržíte při objednávce nápojů z recepce.
  • Je přísný zákaz jakékoli manipulace s jinými než ovládacími prvky popsanými v Návodu k obsluze, stejně tak je přísně zakázáno si stoupat, sedat či lehat na termokryt případně na něj pokládat jakékoli předměty, došlo by tím k jeho mechanickému poškození.


Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny obsluhy a Návodem k obsluze infrasauny, zejména těmito body:

  • Před saunováním se osprchujte vlažnou sprchou a pečlivě utřete dosucha.
  • Do infrasauny si připravte jeden ručník či osušku na sezení a druhý na otírání potu z těla, čímž podpoříte další pocení. Na podlahu položte podložky pro stékání potu.
  • Je přísný zákaz jakékoli manipulace s jinými než ovládacími prvky popsanými v Návodu k obsluze.


Dvojka

Maximální kapacita prostoru jsou 2 osoby.

Trojka

Maximální kapacita prostoru jsou 4 osoby. Kapacita infrasauny jsou 2 osoby, kapacita rohové vany jsou 2 osoby.

Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny obsluhy a Návodem k obsluze infrasauny, zejména těmito body:

  • Před saunováním se osprchujte vlažnou sprchou a pečlivě utřete dosucha.
  • Do infrasauny si připravte jeden ručník či osušku na sezení a druhý na otírání potu z těla, čímž podpoříte další pocení. Na podlahu položte podložky pro stékání potu.
  • Je přísný zákaz jakékoli manipulace s jinými než ovládacími prvky popsanými v Návodu k obsluze.

Návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2019.