ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje sbírá:

Sendrilon s.r.o.
IČ: 080 18 332, Sp. zn.: vedena Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 311641
se sídlem Jirny, Tylova 398, PSČ 250 90
Kontaktní e-mail: info@relax-u-prahy.cz

Jaké údaje a proč sbíráme?

Objednávka služeb

V objednávkovém formuláři sbíráme jméno, e-mail a telefonní číslo z důvodu následného uzavření a plnění smlouvy.

Jak dlouho údaje uchováváme?

  • Objednávka: po dobu stanovenou zákonem.

Kdo údaje zpracovává?

Zpracovatelem údajů je:

  • společnost Sendrilon s.r.o. (IČ: 080 18 332, se sídlem Jirny, Tylova 398, PSČ 250 90), která provozuje tento web.

Soubory cookie

Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce.
Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.

Práva subjektu osobních údajů

V souladu s GDPR (General Data Protection Regulation (EU) 2016/679) je Vašim právem:

  • Být zapomenut
  • Být seznámen s údaji, které o Vás máme
  • Vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů
  • Mít možnost přenést své osobní údaje od nás k třetímu subjektu
  • Žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování
  • Aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze Vám nezpůsobila újmu

Výmaz (zapomenutí) - Vaše osobní údaje budou vymazány s výjimkou údajů nezbytných pro plnění právní povinnosti, údajů nezbytných pro obhajobu právních nároků či údajů nezbytných pro ochranu veřejných zájmů.

Přístup (seznámení s údaji, které o Vás máme) - bude Vám poskytnuta kopie všech osobních údajů, které o Vás vedeme s výjimkou našeho duševního vlastnictví nebo našeho obchodního tajemství a dále pak případů, kdy by mohlo dojít k předání osobních údajů jiných osob.

Vznést námitku proti zpracování osobních údajů - můžete kdykoliv vznést námitku, která bude projednána odpovídajícím způsobem tak, aby nedošlo k poškození Vašich zájmů.

Přenesení osobních údajů - pokud jste nám poskytl(a) své osobní údaje na základě smlouvy nebo souhlasu budou Vám Vaše osobní údaje vyexportovány (bude-li to možné) ve strukturovaném běžně používaném elektronickém formátu tak, abyste si je mohl(a) přenést k

třetí straně.

Žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování - máte-li pochybnost o správnosti automatizovaného rozhodování na základě Vámi poskytnutých osobních údajů, zajistíme provedení rozhodnutí oprávněnou rolí.

Aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze Vám nezpůsobila újmu - zajistíme aktualizaci Vašich osobních údajů na základě Vašeho podnětu.

Přístup k Vašim osobním údajům má omezený okruh zaměstnanců vázaných mlčenlivostí, jejichž přístup je regulován jednak technickými a jednak administrativními opatřeními. Vaše osobní údaje nejsou a nebudou předávány třetí straně (kromě zákonných důvodů) a jsou v

našich systémech a procesech chráněny jako data s klasifikací důvěrné tzn., jsou implementována další technická a administrativní opatření pro jejich zabezpečení.

Výkon Vašich práv zajišťuje níže uvedená kontaktní osoba, na kterou se obracejte v

případě požadavku na výkon Vašich práv či informaci ohledně Vašich osobních údajů. Oprávněnost jakéhokoliv Vašeho požadavku bude posouzena do 1 měsíce od jeho přijetí.

Požadavek můžete předat v listinné nebo elektronické ověřitelné podobě, případně osobně. Pro zpracování Vašeho požadavku je nezbytně nutné ověření Vaši totožnosti. Vždy uvádějte aktuální kontakt na svou osobu pro vyřízení Vašeho požadavku.

Kontaktní osoba

Jméno a příjmení: ing. Lubor Popelka
Telefon: 724 202 491
Email: info@relax-u-prahy.cz
Adresa kanceláře: Tylova 399, Jirny, PSČ 250 90
Úřední hodiny: Po - Pá 9.00 - 18.00 hod

Kam se můžete obrátit?

Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte nás. Pokud nebudete s řešením vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2019.